ING België en haar partners zijn pionier in FinTech innovatie

ING België neemt het voortouw in de lancering van ING FinTech Village, de eerste Belgische accelerator gericht op financiële technologie, in samenwerking met de partners Deloitte, SWIFT Innotribe, Belcube, Smartfin Capital, Eggsplore en Startups.be. Elke partner draagt met zijn vakspecifieke expertise bij om toegevoegde waarde te creëren. ING FinTech Village maakt het mogelijk voor start-ups om een mentoring programma te doorlopen in een omgeving gericht op de versnelling van de realisatie van hun “proof of concept” door hun Fintech oplossing in een real-life omgeving te testen. Het doel is om bestaande start-ups vooruit te helpen in hun ontwikkeling en het ritme van de innovaties te versnellen die de cliëntenbeleving verhogen en het FinTech landschap verrijken. Voor ING België is dit een volgende stap in haar sterke toewijding aan innovatie en haar cliënten, zodat ze een stap voor blijven, in het leven en in zaken.

De FinTech sector in België is klaar om uit de startblokken te schieten

FinTech is een ‘hot topic ’ internationaal, alsook in België , dankzij enkele opmerkelijke succesverhalen van start-ups die zijn doorgegroeid zijn tot wereldwijde spelers. De aanwezigheid van een groot aantal financiële en Europese instellingen, en van aanbieders van betaalinfrastructuren creëert in Brussel een uniek landschap waarin niet alleen vraag is naar FinTech oplossingen, maar waarbij in de onmiddellijke nabijheid van besluitvormers en regelgevers, ook heel wat expertise en kennis aanwezig is.

Voor start-ups is het echter niet altijd makkelijk om toegang te krijgen tot deze expertise of om de noden van cliënten in te schatten. Zeker in een snel evoluerende technologische omgeving, waarbij nieuwe oplossingen worden geënt op bestaande platformen, is het van het grootste belang om deze behoeften te kennen.

ING België gaat hiervoor een partnership aan met Deloitte, SWIFT Innotribe, Belcube, Smartfin Capital, Eggsplore en Startups.be en lanceert de eerste accelerator die specifiek gericht is op financiële technologie. In tegenstelling tot de incubators, waar veelbelovende start-ups geholpen worden in de pre-start en startfase, mikt de accelerator op starters die hun idee reeds in een eerste stadium hebben ontwikkeld en klaar zijn voor de “proof of concept” van hun product of dienst.

FinTech Village wil de kloof overbruggen tussen de noden van de sector en het potentieel dat de start-ups bieden. De zeven partners stellen ervaren mentoren uit verschillende domeinen ter beschikking, met elk hun specifieke expertise. De start-ups die aangetrokken worden uit binnen- en buitenland, zullen dan worden geconfronteerd met de verwachtingen van potentiële cliënten en business partners, waarbij zij begeleid worden door de mentors. ING België stelt hiervoor een reële testomgeving ter beschikking waarbij het concept getoetst en geoptimaliseerd kan worden aan de behoeften van de cliënten en aan de strategische wensen van de bank en de partners.

Aan het einde van hun verblijf in FinTech Village hebben start-ups de nodige geloofwaardigheid opgebouwd wat de toegang tot nieuwe kapitaalbronnen (venture capitalists) vergemakkelijkt. Zo kunnen ze de volgende stap zetten in de levenscyclus van de onderneming, richting groei en internationalisering. ING België en haar partners zorgen hierin voor toegevoegde waarde door de start-ups gebruik te laten maken van hun geavanceerd netwerk en het ecosysteem (netwerk in de banktechnologiesector) waartoe zij behoren.

Zoals de deelnemende jonge ondernemingen, is FinTech Village tevens een groeiproject en wil het uitgroeien tot de hoofdrolspeler van de FinTech sector in België. De verschillende partners Deloitte, SWIFT Innotribe, Belcube, SmartFin Capital, Eggsplore en Startups.be dragen allen bij tot een versnelde innovatie waarbij de cliënt centraal staat. Tevens staan zij in de toekomst open voor samenwerkingen met nieuwe spelers zodat de gezamenlijke know-how steeds groter wordt.

Rik Vandenberghe, CEO ING België : ” In FinTech Village combineren we innovatie, één van de pijlers van onze organisatie, met het belang dat we hechten aan startende ondernemingen en met de continue zoektocht naar manieren om onze cliënten beter vooruit te helpen. We zijn ontzettend enthousiast over dit project, waarin we een grote toekomst zien.” David Dab, Chief Innovation Officer ING België voegt hieraan toe: “ De lancering van FinTech Village is een belangrijke stap in onze strategie om open innovatie te stimuleren, ten voordele van onze cliënten. We willen de beste innovatieve projecten naar onze cliënten brengen, ongeacht deze ontwikkeld werden binnen ING, buiten ING of in samenwerking met onze externe partners.”

De geselecteerde start-ups zullen gedurende de looptijd van het programma gehuisvest worden in een speciaal voor hen ingerichte ruimte zodat ze optimaal gebruik kunnen maken van de faciliteiten en de nabijheid van de mentors. Tijdens de zomerperiode wordt de laatste hand gelegd aan dit FinTech Village project in samenwerking met de verschillende vernoemde partners. In het najaar wordt het concrete programma en de locatie van FinTech Village bekend gemaakt.

Samen FinTech start-ups naar een hoger niveau tillen met partners in innovatie:

Deloitte : “Als we de kansen van de exponentiële technologieën willen benutten, moeten we nu werken aan de toekomst. Start-ups vormen de nieuwe economie, zij zijn de toekomst. Initiatieven zoals FinTech Village zijn een echte uiting van de ondernemersgeest in België en Deloitte is trots deze bedrijven te ondersteunen op weg naar het succes.”

SWIFT Innotribe : “België heeft heel wat ervaring op het gebied van bedrijven voor betalings- en effecteninfrastructuur op wereldwijd niveau en vertoont ook groot potentieel in FinTech-innovatie. Als voornaamste globale innovatieplatform kijkt SWIFT Innotribe er naar uit de groei van het Belgische FinTech ecosysteem te ondersteunen via dit initiatief. Het zet hiervoor zijn expertise en netwerk in ten voordele van de bank- en start-upgemeenschappen.”

Belcube : ” Belcube is verheugd te kunnen meewerken aan het FinTech Village-project en via de expertise van zijn oprichters haar bijdrage te kunnen leveren op het gebied van banking, en meer bepaald wat betalingen betreft.”

Smartfin Capital : “SmartFin verwelkomt de oprichting van FinTech Village. Dit initiatief vult een leemte voor ventures die zich in een beginstadium bevinden en versterkt het nu al solide Belgische FinTech-ecosysteem. Smartfin kijkt ernaar uit te kunnen bijdragen aan FinTech Village, in het bijzonder door zijn expertise en ondernemerservaringen te delen met de aanwezige start-ups.”

Egssplore : “Eggsplore wil een sterker FinTech-ecosysteem uitbouwen in België, in de Benelux en zelfs over heel het Europese vasteland via onderzoek, evenementen en ondersteuning. Eggsplore huldigt dan ook initiatieven zoals FinTech Village die de kloven aanpakken in de levenscyclus van FinTech-bedrijven en het algehele ecosysteem versterken.”

Startups.be : “Startups.be is erg verheugd over de lancering van een specifieke FinTech accelerator in België en kijkt er naar uit de ontwikkeling van FinTech Village te kunnen ondersteunen.”

Bezoek ons op http://fintech-village.be

fintech
____________________

Voor meer informatie:
Persdienst ING België + 32 2 547 24 84, tiziana.rizzo@ing.be
Het persbericht bevindt zich ook op www.ing.be/over

Deloitte
Evelyne Lekime : +32 2 600 60 12, elekime@deloitte.com

SWIFT Innotribe
Cognito : +44 (0)20 7426 9400, swift@cognitomedia.com

Belcube
Gregoire de Streel : +322 318 01 83, gds@belcube.com

Smartfin Finance
Ellen Thijs : +32 (0)473 26 51 54, ethijs@smartfincapital.com

Eggsplore
Ellen Thijs : +32 (0)473 26 51 54, ethijs@smartfincapital.com

Startups.be
Karen Boers, +32 473 76 42 49, karen.boers@startups.be